Бишкек шаарын өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу агенттиги
  • Дарек:Бишкек ш., Жибек-Жолу проспекти 328
  • Телефон:Телефон: 66 09 05 Fax: +996 (312) 66 09 25

Агенттик инвестициялык саясатты, шаардык социалдык-экономикалык программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жана Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана муниципалдык ишканаларынын дараметин жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу боюнча функцияларды жүзөгө ашырган, Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмүнө кирген ыйгарым укуктуу орган болуп саналат.

Сайт: depinvest.kg