Администрациялык райондор
Свердлов администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы
 • Дарек:Бишкек ш., Чуй пр., 28
 • E-mail:adm-sverdlov@meria.kg
 • Телефон:0312 36-07-07, 0312 36-01-93
 • Факс:0312 53-13-21
Биринчи май администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы
 • Дарек:Бишкек ш., Жибек–Жолу пр.,348
 • E-mail:adm-pervomai@meria.kg
 • Телефон:0312 66-15-37
 • Факс:0312 32-51-59
Ленин администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы
 • Дарек:Бишкек ш.,Чуй пр., 315
 • E-mail:adm-leninski@meria.kg
 • Телефон:0312 65-68-78
 • Факс:0312 65-68-81
Октябрь администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы
 • Дарек:Бишкек ш.,Байтик Баатыра к., 17
 • E-mail:adm-oktyabr@meria.kg
 • Телефон:0312 57-63-80
 • Факс:0312 57-69-91