Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү департаменти
  • Дарек:Бишкек ш., Пушкин көч.125
  • E-mail:obrazovanie@meria.kg
  • Телефон:0312 61-39-72

Башкармалыктын ишинин максаты билим берүү жаатында бирдиктүү саясатты жүзөгө ашыруу, Бишкек шаарынын муниципалдык билим берүү уюмдарында билим алуусу үчүн Кыргыз Республикасынын жарандарынын конституциялык укуктарын камсыз кылуу жана коргоо билим берүү чөйрөсүндө аткаруу жана башкаруу иш-милдеттеринин аткарылышы, мектепке чейинки, мектеп жана мектептен тышкары билим берүүдө мамлекеттик билим берүү стандартын ишке ашыруу болуп саналат.