Administration of Education
  • E-mail:obrazovanie@meria.kg