Бишкек шаарында көчмө амбулаториялык кызматы түзүлдү!
Тез медициналык жардамга болгон жүктү азайтуу, бейтаптарга үйүндө медициналык жардам көрсөтүү үчүн Бишкек шаарынын көчмө амбулаториялык кызматы түзүлдү, ал үчүн санитардык машиналардын саны 16га көбөйтүлдү.