Жалпысынан Бишкек шаары боюнча 2022-жылы кирешелердин иш жүзүндө түшүүсүн мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыйла көбөйтүүгө жетишти. Ал 15 миллиард 420 миллион  сомду түздү, план 104,8 пайызга аткарылды жана пландан ашык 700 миллион  сом киреше түштү.