“Бишкек жашыл чарба” муниципалдык ишканасы
  • Дарек:Ташкент көчөсү 17
  • E-mail:zelenhoz@meria.kg
  • Тел:0312-37-53-30

«Бишкек шаарынын жашылдандыруу курулушу» МИсинин бекитилген түзүмү 735 штаттык бирдикти түзөт. Азыркы учурда биздин ишканада 502 адам иштейт. Ишкананы кайра уюштуруу боюнча 98 штаттык бирдикке азайган.