"Бирдиктүү эсептешүү борбору" муниципалдык ишканасы
  • Дарек:Чүй Проспекти 315
  • E-mail:ercbishkek@gmail.com
  • Тел:0700 672980

«БЭБ» МИ - турак жана турак эмес жайлар, турак жай-коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү эсептөө жана эсепке алуу процесстерин автоматташтырат, ошондой эле ТЖКЧнын катышуучуларынын ортосунда маалымат алмашууну камсыз кылат. "БЭБ" системасында турак жай-коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн чегерүүлөрдү түзүүнү жүргүзөт.