Бишкек шаарынын мэриясынын Турак жай-коммуналдык чарба департаменти
  • Дарек:Жукеев-Пудовкин көчөсү 150
  • E-mail:dgh@meria.kg
  • Телефон:тел. 0 (312) 57-70-91

Департаменттин ишинин максаты Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын турак жай-коммуналдык чарба (мындан ары – ТЖКЧ) чөйрөсүндөгү саясатын ишке ашыруу жана пландарын, программаларын аткаруу болуп саналат.