Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык мулкту башкаруу боюнча департаменти