Бишкек шаарынын мэриясынын Жеке турак жай курулушу жана шаар куруу департаменти
  • Дарек:Бишкек ш., Туңгуч кичи району, № 57 үй
  • E-mail:dijs@meria.kg
  • Телефон:Приемная директора 979297

Бишкек шаарынын мэриясынын Жеке турак жай курулушу жана шаар куруу департаменти жеке турак жай курулушу үчүн жер участокторуна укуктарды берүү боюнча иштерди уюштуруу, Бишкек шаары боюнча жеке турак жай курулушу маселелеринде өткөрүп берилген айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу