Бишкек шаарынын мэриясынын Мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмү
  • Дарек:Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү, 17
  • E-mail:mamtil@meria.kg
  • Телефон:Телефондор: 0312 514417, 514430. факс: 514417.

Бишкек шаарынын мэриясынын Мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмү мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн бирдиктүү саясатын калыптандырууну жүзөгө ашырат