БИШКЕК ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫНЫН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, 2016-жылдын 14-декабры № 172

"Бишкек шаарынын мэриясынын жер ресурстар башкармалыгы" жана "Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы" мекемелеринин жоболорун, түзүмдөрүн, штаттык расписаниелерин жана бөлүштүрүү балансын бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын "Борбордун статусу жөнүндө" жана "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" мыйзамдарына, ошондой эле Бишкек шаардык кеңештин 2015-жылдын 20-майындагы № 126 "Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмү жана штаттык саны жөнүндө" токтомуна, Бишкек шаарынын мэриясынын 2016-жылдын 3-августундагы № 90 "Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык менчик башкармалыгын кайра уюштуруу жөнүндө" токтомуна ылайык,

ТОКТОМ КЫЛАМ:

1. "Бишкек шаарынын мэриясынын жер ресурстар башкармалыгы", мекемесинин жобосу, түзүмү, штаттык расписаниеси 1, 2 жана 3-тиркемелерге ылайык бекитилсин.

2. "Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы" мекемесинин жобосу, түзүмү, штаттык расписаниеси 4, 5 жана 6-тиркемелерге ылайык бекитилсин.

3. Мекемелердин бөлүштүрүү балансы 7-тиркемеге ылайык бекитилсин.

4. "Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы" мекемесинин жайгашкан жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Карасаев көчөсү, 41 болуп аныкталсын.

5. "Бишкек шаарынын мэриясынын жер ресурстары башкармалыгы" жана Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы" мекемелери бул токтом тарабынан бекитилген бөлүштүрүү балансына жана көрсөтүлгөн мекемелер жөнүндө Жоболор тарабынан аныкталган компетенцияларына ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кайрадан уюштурулган "Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык менчик башкармалыгы" мекемесинин бардык кредиторлорго жана карыздарларга карата бардык милдеттемелери, анын ичинде тараптар тарабынан талашылуучу милдеттемелери боюнча укуктук мураскери болуп саналышат.

6. Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык менчик башкармалыгы (Р.Макенов) кайра уюштурулган мекемелерди белгиленген тартипте юстиция органдарында мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон өткөрсүн.

7. Бул токтом тарабынан, андагы көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо/кайра каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы жана мыйзамда белгиленген учурларда тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгы ырасталат.

8. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо вице-мэр Б.О.Дюшембиевге жүктөлсүн.

 

Бишкек шаарынын Мэри

 

А.Ибраимов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек шаарынын Мэриясынын
2016-жылдын 14-декабрындагы
№ 172 токтомуна
2-тиркеме

Бишкек шаарынын мэриясынын жер ресурстар башкармалыгынын
ТҮЗҮМҮ

Жетекчилер жана начальниктер - 8 бирдик

Башкы адис - 14

Жетектөөчү адис - 14

Адис - 7

ТТП, КТП-9

Бардыгы: 52

 

Вице-мэр

 

Б.Дюшембиев

 

 

 

Бишкек шаарынын мэриясынын ММБсынын начальнигинин м.а.

 

Р.Макенов

 

 

 

Бишкек шаарынын Мэриясынын
2016-жылдын 14-декабрындагы
№ 172 токтомуна
3-тиркеме

Бишкек шаарынын мэриясынын жер ресурстар башкармалыгынын
ШТАТТЫК РАСМИСАНИЕСИ

Кызматтардын аталышы

Бирдиктин саны

Коэф-ти

Миним. базалык коюм

Кызматтык маяна

Бардыгы

1

Начальник

1

2,88

5000

14400

14400

2

Начальниктин орун басары

1

2,4

5000

12000

12000

 

Жыйынтыгы:

2

 

 

 

26400

 

Жер участокторун ижаралоо бөлүмү

 

 

 

 

 

1

Бөлүмдүн начальниги

1

2

5000

10000

10000

2

Башкы адис

2

1,67

5000

8350

16700

3

Жетектөөчү адис

3

1,39

5000

6950

20850

 

Жыйынтыгы:

6

 

 

 

47550

 

Юридикалык бөлүм

 

 

 

 

 

1

Бөлүмдүн начальниги

1

2

5000

10000

10000

2

Башкы адис

2

1,67

5000

8350

16700

3

Жетектөөчү адис

2

1,39

5000

6950

13900

4

Адис

1

1,16

5000

5800

5800

 

Жыйынтыгы:

6

 

 

 

46400

 

Жалпы бөлүм

 

 

 

 

 

1

Бөлүмдүн начальниги

1

2

5000

10000

10000

2

Башкы адис

1

1,67

5000

8350

8350

3

Жетектөөчү адис

1

1,39

5000

6950

6950

4

Адис

1

1,16

5000

5800

5800

 

Жыйынтыгы:

4

 

 

 

31100

 

Жер рыногу бөлүмү

 

 

 

 

 

1

Бөлүмдүн начальниги

1

2

5000

10000

10000

2

Башкы адис

4

1,67

5000

8350

33400

3

Жетектөөчү адис

5

1,39

5000

6950

34750

4

Адис

2

1,16

5000

5800

11600

 

Жыйынтыгы:

12

 

 

 

89750

 

АРБ жана документтерди сактоо боюнча бөлүм

 

 

 

 

 

1

Бөлүмдүн начальниги

1

2

5000

10000

10000

2

Башкы адис

1

1,67

5000

8350

8350

3

Жетектөөчү адис

1

1,39

5000

6950

6950

4

Адис

1

1,16

5000

5800

11600

 

Жыйынтыгы:

5

 

 

 

36900

 

ЖТО жана жарнама бөлүмү

 

 

 

 

 

1

Бөлүмдүн начальниги

1

2

5000

10000

10000

2

Башкы адис

4

1,67

5000

8350

33400

3

Жетектөөчү адис

2

1,39

5000

6950

13900

4

Адис

1

1,16

5000

5800

5800

 

Жыйынтыгы:

8

 

 

 

63100

 

Бухгалтерия (ТТП)

 

 

 

 

 

1

Башкы бухгалтер

1

2

5000

10000

10000

2

Бухгалтер

4

1,39

5000

6950

27800

3

Чарба бөлүгү боюнча башчы

1

 

 

5220

5220

4

Жетекчинин катчысы

1

 

 

5220

5220

 

Жыйынтыгы:

7

 

 

 

48240

 

Тейлөөчү персонал (КТП)

 

 

 

 

 

1

Жеңил унаа айдоочусу

1

 

 

4930

4930

2

Тазалоочу (техничка)

1

 

 

2500

2500

 

Жыйынтыгы:

1

 

 

 

7430

 

Бардыгы:

52

 

 

 

396870

 

Вице-мэр

 

Б.Дюшембиев

 

 

 

Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык менчик башкармалыгынын начальнигинин м.а.

 

Р.Макенов

 

 

 

Бишкек шаарынын Мэриясынын
2016-жылдын 14-декабрындагы
№ 172 токтомуна
5-тиркеме

Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгынын
ТҮЗҮМҮ

Жетекчилер жана начальниктер - 6 бирдик

Башкы адис - 9

Жетектөөчү адис - 9

Адис - 5

ТТП, КТП-6

Бардыгы: 35

 

Вице-мэр

 

Б.Дюшембиев

 

 

 

Бишкек шаарынын мэриясынын ММБсынын начальнигинин м.а.

 

Р.Макенов

 

 

 

Бишкек шаарынын Мэриясынын
2016-жылдын 14-декабрындагы
№ 172 токтомуна
6-тиркеме

Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык башкармалыгынын
ШТАТТЫК РАСМИСАНИЕСИ

Кызматтардын аталышы

Бирдиктин саны

Коэф-ти

Миним. базалык коюм

Кызматтык маяна

Бардыгы

1

Начальник

1

2,88

5000

14400

14400

2

Начальниктин орун басары

1

2,4

5000

12000

12000

 

Жыйынтыгы:

2

 

 

 

26400

 

Муниципалдык мүлктү ижаралоо бөлүмү

 

 

 

 

 

1

Бөлүмдүн начальниги

1

2

5000

10000

10000

2

Башкы адис

4

1,67

5000

8350

33400

3

Жетектөөчү адис

2

1,39

5000

6950

13900

4

Адис

3

1,16

5000

5800

17400

 

Жыйынтыгы:

10

 

 

 

74700

 

Юридикалык бөлүм

 

 

 

 

 

1

Бөлүмдүн начальниги

1

2

5000

10000

10000

2

Башкы адис

1

1,67

5000

8350

8350

3

Жетектөөчү адис

1

1,39

5000

6950

6950

4

Адис

1

1,16

5000

5800

5800

 

Жыйынтыгы:

4

 

 

 

31100

 

Жалпы бөлүм

 

 

 

 

 

1

Бөлүмдүн начальниги

1

2

5000

10000

10000

2

Башкы адис

1

1,67

5000

8350

8350

3

Жетектөөчү адис

2

1,39

5000

6950

13900

 

Жыйынтыгы:

4

 

 

 

32250

 

Муниципалдык мүлктү реестрлөөнү жүргүзүү бөлүмү

 

1

Бөлүмдүн начальниги

1

2

5000

10000

10000

2

Башкы адис

3

1,67

5000

8350

25050

3

Жетектөөчү адис

4

1,39

5000

6950

27800

4

Адис

1

1,16

5000

5800

5800

 

Жыйынтыгы:

9

 

 

 

68650

 

Бухгалтерия (ТТП)

 

 

 

 

 

1

Башкы бухгалтер

1

2

5000

10000

10000

2

Бухгалтер

2

1,39

5000

6950

13900

3

Жетекчинин катчысы

1

 

 

5220

5220

 

Жыйынтыгы:

4

 

 

 

29120

 

Тейлөөчү персонал (КТП)

 

 

 

 

 

1

Жеңил унаа айдоочу

1

 

 

4930

4930

2

Тазалоочу техника

1

 

 

2500

2500

 

Жыйынтыгы:

2

 

 

 

7430

 

Бардыгы:

35

 

 

 

269650

 

Вице-мэр

 

Б.Дюшембиев

 

 

 

Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык менчик башкармалыгынын начальнигинин м.а.

 

Р.Макенов