БИШКЕК ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫНЫН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, 2016-жылдын 18-ноябры № 163

Бишкек шаарынын мэриясында, анын аймактык, түзүмдүк, бөлүмдөрүндө, ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясынын чарба жүргүзүүчү субъекттеринде эл аралык иш-аракетти жүзөгө ашыруу тартибин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө" Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын Президенттик Аппаратынын Жетекчисинин орун басарынын 2016-жылдын 28-июлундагы № 14-26-11605 эки тараптуу жана көп тараптуу форматтагы чет өлкөлөр жана өнөктөштөр менен кызматташуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен иш-аракеттер координациясын күчөтүү боюнча чараларды көрүү жөнүндө тапшырмасын аткаруу үчүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин 2016-жылдын 22-июлундагы № 12-074-1/1645 сунуштоосу боюнча,

ТОКТОМ КЫЛАМ:

1. Бишкек шаарынын мэриясында, анын аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүндө, ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясынын чарба жүргүзүүчү субъекттеринде эл аралык иш-аракетти жүзөгө ашыруу тартиби 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Иштин типтүү планы 2-тиркемеге ылайык бекитилсин.

3. Планды ишке ашыруу жөнүндө типтүү отчёт 3-тиркемеге ылайык бекитилсин.

4. Иш-чараны өткөрүү жөнүндө типтүү кат 4-тиркемеге ылайык бекитилсин.

5. Чет өлкөгө кызматтык иш сапардын жыйынтыгы жөнүндө типтүү отчёт 5-тиркемеге ылайык бекитилсин.

6. Бишкек шаарынын вице-мэрлери (биринчи), аппарат жетекчиси, Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын кызматкерлери, аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясынын чарба жүргүзүүчү субъекттеринин жетекчилери белгиленген "Бишкек шаарынын мэриясында, анын аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүндө, ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясынын чарба жүргүзүүчү субъекттеринде эл аралык иш-аракетти жүзөгө ашыруу тартибин" милдеттүү түрдө сакташсын.

7. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын жетекчиси М.Т.Джунушалиевге жүктөлсүн.

 

Бишкек шаарынын Мэри

 

А.Ибраимов

 

 

 

 

 

Бишкек шаарынын Мэриясынын
2016-жылдын 18-ноябрындагы
№ 163 токтомуна
2-тиркеме

Эл аралык кызматташтык чөйрөсүндөгү ________-жылга
(________-жылдын ___________________ кварталына)
ИШ ПЛАН

I. Эл аралык иш-чаралар

Иш-чаралардын аталышы жана өткөрүү орду

Аткаруу мөөнөтү

Аткаруучу

Уюштуруучу

Каржылоо

Максаты жана милдети

Эскертүү

1.1

 

5-январь

I квартал

II квартал

I жарым жылдык

III квартал

IV квартал

II жарым жылдык жыл ичинде

Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрү жана чарба жүргүзүүчү субъекттери көрсөтүлөт

Иш-чаранын уюштуруучусу көрсөтүлөт

Иш-чараны каржылоо булагы көрсөтүлөт

Иш-чаранын негизги максатын жана милдетин көрсөтүлөт

 

II. Долбоорлоо иш-аракеттери

Долбоордун аталышы

Ишке ашыруу мөөнөтү

Долбоордун статусу

Каржылоо

Максаты жана милдети

Эскертүү

2.1

Мисалы, "Балдар эмгегинин эң начар формалары менен күрөшүүдө БА өлкөлөрүнүн потенциалын күчөтүү"

мисалы, 2014-жылдын октябры - 2015-жылдын ноябры

өлкөлүк, регионалдык, мультиөлкөлүк (камтылган өлкөлөрдү саноо)

Каржылоо долбоорунун булагы жана толук наркы көрсөтүлөт. Регионалдык же мультиөлкөлүк долбоор учурунда, кыргыз тарабынын үлүшү көрсөтүлөт

Долбоордун негизги максаты жана милдети көрсөтүлөт

 

III. Окутуу иш-чаралары

Иш-чаралардын аталышы жана өткөрүү орду

Ишке ашыруу мөөнөтү

Катышуучулар

Уюштуруучу

Каржылоо

Максаты жана милдети

Эскертүү

3.1

 

Мисалы, 2014-жылдын октябры - 2015-жылдын ноябры

Муниципалдык органдан катышуучулардын Ф.А.А., кызмат орундары көрсөтүлөт

Иш-чараны уюштуруучу көрсөтүлөт

Каржылоо булагы көрсөтүлөт

Окутуунун негизги максаты жана милдети көрсөтүлөт

 

IV. Тышкы саясат демилгелери

Демилгенин аталышы

Аткаруу мөөнөтү

Аткаруучу

Негиздеме

Эскертүү

4.1

Мисалы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда спорт жаатындагы Макулдашууга кол коюу

5-январь

I квартал

II квартал

I жарым жылдык

III квартал

IV квартал

II жарым жылдык жыл ичинде

Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрүн жана чарба жүргүзүүчү субъекттерин көрсөтүү

Демилгенин максатка ылайыктуулугу көрсөтүлөт

 

 

Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысынын м.а.

 

Э.Сулайманова

 

 

 

Бишкек шаарынын Мэриясынын
2016-жылдын 18-ноябрындагы
№ 163 токтомуна
3-тиркеме

Эл аралык кызматташтык чөйрөсүндөгү ________-жылга
(________-жылдын ___________________ кварталына) иш планды ишке ашыруу жөнүндө
ОТЧЕТ

I. Эл аралык иш-чара

Иш-чаралардын аталышы жана өткөрүү орду

Өткөрүү датасы

Катышуучулар

Уюштуруучу

Каржылоо

Өткөрүлдү/өткөрүлгөн жок

Жетишкен жыйынтык/эскертүү

 

1.1

 

 

Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрү жана чарба жүргүзүүчү субъекттери көрсөтүлөт

Иш-чаранын уюштуруучусу көрсөтүлөт

Иш-чаранын каржылоо булагы көрсөтүлөт

(иш-чара өткөрүлбөй калган учурда анын себеби көрсөтүлөт)

 

 

II. Долбоордук иш-чара

Долбоордун аталышы

Ишке ашыруу мөөнөтү

Долбоордун статусу

Каржылоо

Ишке ашыруу даражасы

Эскертүү

 

2.1

Мисалы, "Балдар эмгегинин эң начар формалары менен күрөшүүдө БА өлкөлөрүнүн потенциалын күчөтүү"

мисалы, 2014-жылдын октябры - 2015-жылдын ноябры

өлкөлүк, регионалдык, мультиөлкөлүк (камтылган өлкөлөрдү саноо)

Каржылоо долбоорунун булагы жана толук наркы көрсөтүлөт. Регионалдык же мультиөлкөлүк долбоор учурунда, кыргыз тарабынан үлүшү көрсөтүлөт

 

 

 

III. Окутуу иш-чаралары

Иш-чаралардын аталышы жана өткөрүү орду

Өткөрүү датасы

Катышуучулар

Уюштуруучу

Каржылоо

Жетишкен жыйынтык

Эскертүү

3.1

 

 

Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрү жана чарба жүргүзүүчү субъекттери көрсөтүлөт

Иш-чаранын уюштуруучусу көрсөтүлөт

Иш-чаранын каржылоо булагы көрсөтүлөт

 

 

IV. Тышкы саясат демилгелери

Демилгенин аталышы

Ишке ашыруу мөөнөтү

Аткаруучу

Негиздеме

Иштеп чыгуу даражасы

Эскертүү

4.1

Мисалы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда спорт жаатындагы Макулдашууга кол коюу

05-январь

I квартал

II квартал

I жарым жылдык

III квартал

IV квартал

II жарым жылдык

жыл ичинде

Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрү жана чарба жүргүзүүчү субъекттери көрсөтүлөт

Демилгенин максатка ылайыктуулугу көрсөтүлөт

 

 

 

Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысынын м.а.

 

Э.Сулайманова

 

 

 

Бишкек шаарынын Мэриясынын
2016-жылдын 18-ноябрындагы
№ 163 токтомуна
4-тиркеме

Даректелүүчү

____________________________ (башталган датасы) ___________________ (аяктаган датасы) _____________________ (өлкөнүн жана шаардын аталышы) ___________________________ (иш-чаранын аталышы) өтө тургандыгын маалымдайбыз.

Иш-чаранын уюштуруучусу ______________________________ болуп саналат (Кыргыз Республикасынын статусун көрсөтүү менен мамлекеттик органдын, эл аралык институттун аталышы)

Иш чаранын негизги максаты ______________________________________________________________________________

Катышуу боюнча чыгашаларды _________________________________________________________________ өзүнө алат.

Кыргыз тарабынан иш сапарына/катышууга _________________________________________________________________ (Ф.А.А., ээлеген кызмат орду) сунушталат.

Иш-чарага катышуунун/ иш-сапарынын негизги милдети _________________________________________ болуп саналат

(иштеп чыгууну талап кылган проблемалуу маселелер көрсөтүлөт).

 

Карап чыгууга киргизебиз.

(Катка тийиштүү материалдар тиркелет).

 

Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысынын м.а.

 

Э.Сулайманова

 

 

 

Бишкек шаарынын Мэриясынын
2016-жылдын 18-ноябрындагы
№ 163 токтомуна
5-тиркеме

 

Чет өлкөлүк кызматтык иш чаранын/эл аралык иш-чарага катышуунун жыйынтыктары боюнча отчет

I.

ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Иш-чараны өткөрүү датасы жана орду

 

Иш-чаранын аталышы

 

Иш-чаранын уюштуруучусу (эл аралык институт учурунда КРнын статусу көрсөтүлөт)

 

Иш-чаранын максаты жана милдети

 

Иш-чаранын катышуучусу (КР мамлекеттик органынан катышуучунун Ф.А.А., кызмат орду)

1

Жолугушуу өткөрүлгөн жактардын тизмеси (кызмат ордун көрсөтүү менен)

1

Каржылоо (иш-чараны каржылоо булагы көрсөтүлөт)

 

II.

ИШ/ЧАРАЛАРДЫН/АТКАРЫЛГАН МИЛДЕТТЕРДИН АЛКАГЫНДА ЖЕТИШКЕНДИКТЕРДИН СЫПАТТАМАСЫ

1.

III.

ИШ-ЧАРАНЫН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА БАШКА ТАРАПТАРДЫН ПОЗИЦИЯЛАРЫ

1.

IV.

ЖООПТУУ ОРГАНДЫ, ЖАКТЫ КӨРСӨТҮҮ МЕНЕН АНДАН АРКЫ АРАКЕТТЕР БОЮНЧА КЫСКАЧА РЕКОМЕНДАЦИЯЛАР

Негиздеме/Аракет

Жооптуу орган/жак

1.

 

V.

ИШ-ЧАРАЛАРДЫ ЖЕКЕ БААЛОО (эксперттер деңгээлинде семинарларга, окуу программаларына, расмий эмес жолугушууларга жана башка иш чараларга тийиштүү)

Канааттандыраарлык эмес

Канааттандыраарлык

Жакшы

Эң жакшы

Башка баа (түшүндүрмө берүү):

VI.

ЖЫЙЫНТЫКТУУ ДОКУМЕНТТЕРДИН ТИЗМЕГИ (документтер болгон учурда көчүрмөлөрү отчетко тиркелет)

1.

VII.

КОШУМЧА МААЛЫМАТ (болгон учурда)

 

Даярдалды (Ф.А.А., кызмат орду, орган):

Дата

Байланыш маалыматы:

      

 

Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысынын м.а.

 

Э.Сулайманова