Сессияда бир нече маселелер каралууда:


1.    «Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмү жана штаттык саны жөнүндө»


2.    «Бишкек шаарынын административдик райондорун башкаруу тартибин бекитүү жөнүндө»


3.     «Муниципалдык менчиктеги негизги каражаттарды эсептен чыгаруу жобону бекитүү жөнүндө»


4.    «Бишкек шаарынын Билим берүү уюмдарындагы тамактандырууну уюштуруу жөнүндө».