Мэриянын түзүмү боюнча долбоорго ылайык мэриянын штаттык саны 1051 адамды түзөт, алардын ичинде: 99 адам – борбордук аппарат, 436 – түзүмдүк бөлүмдөр жана 516 – аймактык бөлүмдөр.