Буга байланыштуу «Тазалык» МИ шаар тургундарына таштанды чыгаруу графигин сунуштайт.

«Атайы техникаларды оӊдоо иштерине байланыштуу кургак тиричилик таштандыларын чыгаруу убактысынын графиги убактылуу өзгөртүлүшү мүмкүн»,-деп эскертет муниципалдык ишкана.

Первомайский район
Первомайский район 2
Ленинский район
Ленинский район 2
Свердловский район 1
Свердловский район 2
Свердловский район 3
Свердловский район 4
Свердловский район 5
Свердловский район 6
Свердловский район 7
Свердловский район 8
Свердловский район 9
Свердловский район 10