Белгиленгендей, 6 курулуш өз ыктыяры менен алынып салынды:
4 Борбордук көчөсү, №36,31 боюнча 2 пайдубал;
8 Борбордук көчөсү, №33 дареги боюнча 1 дубал;
4 Борбордук көчөсү, №32 дареги боюнча 1 дубал;
5 Борбордук көчөсү, №32 дареги боюнча 1 дубал;
6 Борбордук көчөсү, №32 дареги боюнча 1 дубал.
Аныкталган мыйзам бузууларды чектетүү үчүн Департамент тарабынан “Бузуу жөнүндө” эскертүүсү берилип, кеңейтилген жер тилкелери баштапкы абалга келтирилди.