Алардын катталганы – 50, аткарылганы – 39, бул көрсөткүч 78% түзөт.
Кайрылуулардын көпчүлүгү электр энергиясы менен камсыз кылуу, санитардык тазалык жана шаарды көрктөндүрүү маселелери түзөт.