Алардын катталганы – 73, аткарылганы – 59, бул көрсөткүч 80,8% түзөт.


Кайрылуулардын көпчүлүгү электр энергиясы менен камсыз кылуу жана жарыктандыруу маселелери түзөт.