Алардын катталганы – 71 кайрылуу, аткарылганы – 56, бул көрсөткүч 78,8% түзөт.
Кайрылуулардын көпчүлүгү электр энергиясы жана жылуулук берүү маселелери түзөт.