Мэриянын аппараты
 • Чечимдерди даярдоо боюнча башкармалык
  Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук аппаратынын чечимдерди  даярдоо боюнча  башкармалыгы жөнүндө ЖОБО1. Жалпы жобо         1. Чечимдерди  даярдоо боюнча башкармалык (мындан ары – башкармалык) б...
 • Уюштуруу-контролдоо иштери башкармалыгы
  Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук аппаратынын уюштуруу-контролдоо иштери башкармалыгы жөнүндө ЖОБО1. Жалпы жобо         1. Уюштуруу-контролдоо иштери башкармалыгы(мындан ары – башкармалык) башкарм...
 • Шаарды өнүктүрүү саясаты башкармалыгы
  Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук аппаратынын шаарды өнүктүрүү саясаты башкармалыгы жөнүндө ЖОБО1. Жалпы жобо         1. Шаарды өнүктүрүү саясаты башкармалыгы (мындан ары – башкармалык) Бишкек шаа...
 • Эл аралык кызматташтык жана протокол бөлүмү
  Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук аппаратынын эл аралык кызматташтык жана протокол бөлүмү жөнүндө ЖОБОЖалпы жоболор1. Эл аралык кызматташтык жана протокол бөлүмү (мындан ары - бөлүм) Бишкек шаарынын мэриясынын (мындан ары - мэрия), Бишкек шаа...
 • Коррупцияга каршы аракеттенүү жана укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмү
  Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук аппаратынын коррупцияга каршы аракеттенүү жана укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмү жөнүндө ЖОБО 1. Жалпы жоболор1. Коррупцияга каршы аракеттенүү жана укук коргоо органдары мен...
 • Маалыматтык саясат бөлүмү
  Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү жөнүндө ЖОБО 1. Жалпы жоболор1. Маалыматтык саясат бөлүмү (мындан ары - бөлүм) Бишкек шаарынын мэриясынын (мындан ары - мэрия), Бишкек шаарынын мэринин (мындан ары -...
 • Ички аудит бөлүмү
  Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук аппаратынын ички аудит бөлүмү жөнүндө ЖОБО 1. Жалпы жоболор1. Ички аудит бөлүмү (мындан ары - бөлүм) Бишкек шаарынын мэриясынын (мындан ары - мэрия), Бишкек шаарынын мэринин (мындан ары - мэр),...