Байланыш номерлери 

0312-61-02-82, 0312 97-91-95 кошумча номери 1016

I. Жалпы жоболор

1. Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук  аппаратынын шаардык турак жай-коммуналдык чарба бөлүмү (мындан ары - бөлүм)  Бишкек шаарынын мэриясынын (мындан ары - мэрия), Бишкек шаарынын мэринин (мындан  ары - мэр), Бишкек шаарынын биринчи вице-мэринин жана вице-мэрлеринин (мындан  ары - вице-мэрлер), Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат жетекчисинин (мындан ары  - аппарат жетекчиси) ишин бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча  камсыздоочу Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук аппаратынын (мындан ары -  мэриянын аппараты) бөлүмү болуп саналат.

2. Бөлүм:

1) төмөндөгүлөрдү жетектейт:

- Бишкек шаарынын мэриясынын Шаардык чарба  департаментин;

- Бишкек шаарынын мэриясынын  Санитардык-экологиялык инспекциясын;

- "Бишкексууканал" өндүрүштүк-эксплуатациялык  башкармалыгын;

- "Бишкектеги аза кызматтарын көрсөтүү агенттиги"  муниципалдык ишканасын;

- "Бишкекасфальтсервис" муниципалдык  ишканасын;

- "Бишкек жашыл чарба" муниципалдык  ишканасын;

- "Шаардык сейил бактар" муниципалдык  ишканасын;

- "Бишкексвет" муниципалдык ишканасын;

- "Тазалык" муниципалдык ишканасын;

- "Бишкек санитардык полигону" муниципалдык  ишканасын;

- "Бишкекжылуулукэнерго" коммуналдык  ишканасын;

- "Бишкекшаарлифт" муниципалдык  ишканасын;

2) Бөлүм компетенциясына кирген маселелер боюнча  төмөндөгүлөр менен өз ара аракеттенүүнү камсыздайт:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты, Бишкек шаардык кеңештин аппараты,  министрликтер, ведомстволор, мамлекеттик комитеттер, агенттиктер, фонддор, эл  аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар жана фонддор;

- аппараттын бөлүмдөрү жана мэриянын түзүмдүк  бөлүмдөрү.

II. Бөлүмдүн милдеттери жана  функциялары

3. Бөлүмдүн милдети турак жай-коммуналдык  чарбанын иштеши боюнча саясатты түзүүнү жана ишке ашырууну уюштуруу болуп  саналат.

4. Бөлүм төмөндөгүдөй функцияларды  аткарат:

1) шаарды от жагуу мезгилине даярдоону  уюштуруу;

2) отун-энергетикалык комплекс тутумун натыйжалуу  иштетүү жана өнүктүрүү жаатында пландарды аткарууга көмөк көрсөтүү;

3) шаардык аймакты көрктөндүрүү, жашылдандыруу,  санитардык тазалоону жүзөгө ашыруу;

4) тышкы жарыктандырууну иштетүү;

5) автомобилдик жолдорду, тротуарларды капиталдык  оңдоо жана эксплуатациялоо;

6) лифт чарбасынын ишин уюштуруу;

7) калкка аза кызматтарын көрсөтүү;

8) турак жайларды күтүү жана тейлөө боюнча ишти  уюштурууга көмөк көрсөтүү.